torsdag 3. november 2011

En Bjarnetjeneste?

Forskerforbundets leder, Bjarne Hodne, mener i Aftenposten at statsministeren må overta styringen over regjeringens forskningsutvalg. Innlegget kan tolkes som en utfordring til Arbeiderpartiet, og mye av innlegget er utformet som akkurat det. Det er greit. Men jeg syns ikke det er greit at Bjarne Hodne på veien dit er uhyre upresis, nedlatende og misvisende om min sjef, statsråd Tora Aasland.Synliggjøring av forskning
Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, har aldri ”bemerket seg ved å be om drahjelp […] for å vinne frem i regjeringsforhandlingene”. Bjarne Hodne var selv tilstede på møtet høsten 2008 der Aaslands budskap var at for at forskningen skal vinne fram med økte bevilgninger, så må det synliggjøres hva pengene skal brukes til og på hvilken måte forskningen er viktig. Aasland mente at forskningsdiskusjonen burde handle mer om forskningens innhold, og ikke utelukkende om pengene. I hovedsak har forskningssektoren respondert positivt på dette budskapet. Forskningsdiskusjonen de siste år har handlet om viktige temaer som forskningens uavhengighet, om globale forskningsutfordringer og om forskningens drivkrefter. Jeg tror ikke Bjarne Hodne og Forskerforbundets strategi om ensidig fokus på pengene er klok. Når vi ser hvordan forskning og høyere utdanning er under press i verden rundt oss, kan en svartmaling av forskningen virke mot sin hensikt og svekke forskningens troverdighet.

Hyppige utskiftinger?
Litt empiri – noe som en representant fra et forskerforbund burde være opptatt av: Bjarne Hodne påstår at SVs styring av Kunnskapsdepartementet har vært preget av hyppige uskiftinger i politisk ledelse. Av de nåværende statsråder er det fire av de resterende 18 som har sittet lenger enn Aasland i sin posisjon (Stoltenberg, Storberget, Solheim og Støre). Hvordan Hodne får ett skifte med påfølgende fire år med Tora Aasland som statsråd til å være ”hyppige utskiftinger” sier litt om Hodnes mangel på presisjon. Og viktigere: Hvorfor har han behov for å skrive dette?

Bra for forskningen
Jeg ønsker meg sterkere engasjement for forskning fra både Arbeiderpartiet og mange flere. Hvis det er det Hodne og Forskerforbundet ønsker, utfordrer jeg dem til å gjøre det uten å måtte snakke nedlatende om dem som jobber for forskningens beste hver eneste dag.

Ingen kommentarer: