torsdag 30. august 2007

Løgn, forbannet løgn men ingen statistikk
Et innbyggerinitiativ er liksom alltid per definisjon en god ting. De som blir utsatt for demokratiets forkjempere fra Nesodden er ikke alltid like enige: Norske journalister er ofte rystende slappe viser denne artiklen i fagbladet "Journalisten". For de som lett lar seg overbevise av Gellmøyden.Kiises kampanjer kan denne artiklen være grei å ha med seg hvis du leser Dagbladet om dagen....


Det gjelder å få stilt det mest effektive spørsmålet. Ikke det relevante.

Ingen kommentarer: