fredag 19. oktober 2007

Fordelen med å være norsk


Den store fordelen med å være norsk er at man slipper å bli integrert. For eksempel kan man mene at Norge er et pottit-land, eller man kan mene at hele oljefondet skal brukes på miljø og uvikling, eller man kan mene at forsvaret skal legges ned. Man kan til og med mene at det er greit å snyte på skatten.

Noen velger til og med å leve et liv basert på å motta trygdeytelser (av ymse slag).

Er man utlending, går nok ikke det. For eksempel skinner det gjennom at mange mener Manuela Ramin-Osmundsen må "bevise" at hun ikke "har lojaliteten sin" til Frankrike (FrPs talsmann).

Lykke til, Manuela!

2 kommentarer:

Milton Marx sa...

Jeg er enig i at man ikke trenger å trekke frem verken statsborgerskap eller hudfarge i denne sammenhengen. Det burde holde å henvise til hennes tidligere embetsutøvelse. For meg er dette nok til at jeg ikke ville ha utnevnt henne.

Finnes det virkelig ikke bedre folk i riket?

Eller er det slik at vi skal vri vinklingen din 180 grader? At nordmenn bør være fri for skandaler for å bli utnevnt, mens dette ikke gjelder for utlendinger?

Kyrre Lekve sa...

Manuela Ramin Osmundsen bør vurderes etter de samme kriteriene som alle andre. Så enkelt. Tydeligvis litt vanskelig.