fredag 30. april 2010

Kommer (fortsatt) utdanningsbølgen?

Ved årets søknader til høyere utdanning var det en nedgang på rundt 700 søkere. Betyr det at den varslede "yngrebølgen" er avlyst?

Nei, og det er to grunner:
  • Søkertallene for 2009 var veldig sterke. Veksten i fjor var på 10.000 søkere (tilsvarende 10%). Det er en meget sterk vekst. Det var nesten helt sikkert en viss frykt skapt av finansuroen som fikk ekstra mange til å søke seg til høyere utdanning. Med normale tilstander hadde nok veksten fordelt seg over to år.
  • For de yngste søkerne er det en veskt i årets søkning, mens det er en nedgang blant de eldre. Min tolkning er at situasjonen for de eldre søkerne har normalisert seg. For de yngste søkerne ser vi akkurat det vi har spådd: Det kommer inn større ungdomskull, og de søker seg til høyere utdanning.
Alt i alt betyr dette at yngrebølgen (fortsatt) er en realitet.

At situasjonen blant de eldre søkerne har normalisert seg er som ventet. Min spådom er likevel at voksne søkere i stor grad vil søke seg til høyere utdanning også framtida. Da får vi både en "yngrebølge" og en "voksenbølge". Tilsamme blir det en "utdanningsbølge".

Ingen kommentarer: