fredag 3. september 2010

Overfylte lesesaler! Eller halvtomme? Eller kanskje halvfulle?

Sport- og næringslivsavisa Dagen Næringsliv har i dag en artikkel om "Utdannelse på billigsalg". Hovedinnfallsvinkelen i artiklen er at finansieringssystemet gjør at universiteter og høyskoler presser inn så mange studenter de kan og at det kan gå ut over studiekvaliteten.

Artiklen er innom flere viktige poenger, og er dessuten et fin variasjon i hvordan man omtaler årets semesterstart. Siden semesterstart har de fleste artiklene handlet om at det står ledige studieplasser rundt omkring i distriktene. Så kanskje er det halvfullt? Her er i hvert fall min beskrivelse:
  • Det er mer populært å studere i store byer enn på små steder: Tallenes tale er veldig klar. Det er mange søkere til hver plass ved universitetene og høyskolene i de største byene - typisk over to søkere per plass. Så lenge det er fritt skolevalg i høyere utdanning (og det må det selvsagt være) vil det være forskjell i hvor trangt det er.
  • Det er viktig å ha tilbud om høyere utdanning i hele landet. Men det må ikke blir for smått - fagmiljøene må være så store at de kan sikre forskningsbasert undervisning. Det er ikke bra at så mange høyskoler i nord (og Unversitetet i Tromsø) sliter såpass mye med å få nok studenter.
  • Det er vanskelig å lede en høyskole og eller et universitet: DN-artiklen illustrerer også at ledelsen ved høyskoler og universitet må tenke gjennom hva de gjør. Det er helt riktig som det står i artiklen at det er fullt mulig å blåse opp studenttallet, pakke inn studenter, og generelt gi de et minimalistisk tilbud. Men det går også tydelig fram at dette på lang sikt fører til økonomiske problemer (jfr. Høyskolen på Lillehammer). Jeg har dessuten såpass tiltro til ledelsen ved høyskoler og universitet at jeg tror de også ser at en slik drift også svekker kvaliteten.
Artiklen illustrerer vel også en generelt fenomen i kongeriket: Ute i landet er det billig å bo, gode velferdstilbud og fin natur. På den annen side har byene et mer attraktivt kulturelt tilbud. Og sånn er det også innen høyere utdanning: Dersom man ønsker å studere ved de aller mest populære studiestedene vil man oppleve at presset på ressursene er stort. (Her kunne jeg lagt inn noen teoretiske betraktninger om køteori, men jeg sparer meg). Jeg tror det er like godt å si det rett ut: I de nærmeste årene må nok studentene være forberedt på å måtte flytte på seg mer enn før. Strengt tatt tror jeg ingen tar skade av det.

Ingen kommentarer: