onsdag 5. oktober 2011

Fakta om forskning og innovasjon

Det siste døgnet har det dukket opp en rekke påstander om forskning og innovasjon som i beste fall er tvilsomme, men ellers direkte feil. Nedenfor følger en gjennomgang av noen av påstandene.

1. Forskningsbudsjettet for 2011 er det verste på 10 år (sagt av Trine Skei Grande i trontaledebatten)
Dersom Skei Grande faktisk mener forskningsbudsjettets størrelse, så har forskningsbevilgningene økt med rundt 50 prosent med den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2011. Dette er en realvekst på rundt 27 prosent. Knapt noe område kan vise til tilsvarende vekst.
Dersom Skei Grande sikter til utviklingen i forskningsbevilgningenes størrelse, har det bare vært realnedgang i forskningsbevilgningene en gang - i 2003 - med den regjeringen Venstre var endel av!
Dersom Skei Grande sikter til innholdet i forskningsbudsjettet, så tar vi gjerne debatten - si hva du er misfornøyd med!

2. Forskning blir da salderingspost (sagt av Jan Tore Sanner på Dagsnytt 5/10)
Som vi ser av figuren over har den rødgrønne regjeringa aldri skåret i forskningen - og da snakker i reell vekst. Det er en god garanti for at forskningen heller ikke blir salderingspost så lenge de rødgrønne sitter med regjeringsmakt, noe som også står klart i regjeringserklæringa og i forskningsmeldinga "Klima for forskning". Kanskje dette betyr at Sanner er redd for at de borgerlige vil skjære ned hvis de, gud forby, får regjeringsmakt?

3. Regjeringen har fjernet BNP-målet for forskning (sagt av Jan Tore Sanner på Dagsnytt 5/10)
Regjeringen har ikke fjernet målet om at det skal brukes 3 prosent av Brutto Nasjonal Produkt til forskning og utvikling. Men i forskningsmeldinga "Klima for forskning" fjernet vi det som et styringsinstrument for forskningspolitikken. I stedet styrer vi forskningspolitikken etter ni forskningspolitiske mål. De siste få årene har det vært voldsomme svingninger i BNP. Det har selvsagt ført til at forskningen som andel av BNP også har svingt voldsomt, selv om det har vært realvekst hvert år. Det viser hvor meningsløst BNP-målet er som kortsiktig styringsinstrument.

4. Fjerning av forskningsfondet skaper usikkerhet om forskningsbevilgningene (sagt av Jan Tore Sanner på Dagsnytt 5/10 og av opposisjonen til Aftenposten)
Hele statsråd Aaslands begrunnelsen for å gjøre noe med fondskonstruksjonen er at det som har vært gode vinger for forskningen i en vekstfase nå har blitt en klamp om foten. De innebygde svakhetene i fondskonstruksjonen gjør nå at store deler av forskningsbevilgningene taper seg i verdi for hver år (fordi de har samme kronebeløp fra år til år) og at avkastingen til forskning vil gå dramatisk ned i årene som kommer fordi renta har blitt lavere (enn for ti år siden). Disse svakhetene hadde liten betydning når fondet var lite, men er nå dramatiske. Dersom fondskonstruksjonen viderføres med dagens innskudd på 80 milliarder, vil avkastingen være verdt 1 milliard mindre i 2015! Det kaller jeg usikkerhet!

5. Norge henger stadig mer etter i innovasjonsevnen (sagt fra opposisjonen i trontaledebatten)
Jeg er usikker på hvorfor de mener det. Det kommer stadig nye innovasjonsundersøkelser og de varierer voldsomt. På endel av parmetrene er det bra å komme dårlig ut: gode arbeidsforhold og god lønn for forskere teller negativt!
Jeg anbefaler alle å lese siste undersøkelse fra Richard Florida. Der kommer det klart fram at Norge ikke har noe å skamme seg over.

I morgen kommer statsbudsjettet. Opposisjonen kommer til å fortsette å hevde mye av dette. Nå er dere advart.
Ingen kommentarer: