torsdag 6. oktober 2011

Derfor legger vi ned forskningsfondet

Regjeringen foreslår i dag å legge ned fondet for forskning og nyskaping. Grunnen er at fondet, som var vinger for forskningen da renta var høy, nå har blitt en klamp om foten når renta er lav. Dessuten blir ikke fondsavkastingen pris- og lønnsjustert. Det betyr at bare for å opprettholde verdien av avkastingen må man hvert eneste år legge inn 3 milliarder i fondet.

Framtida for fondet kan enkelt illustreres i denne figuren:

Bare for å stå stille i 2013, måtte fondet ha økt med 29 milliarder på årets budsjett (avkastingen kommer året etter innskuddet). Når fondets hensikt (langisktighet, sektorovergripende og nasjonale utstyrsinvesteringer) er plassert på egne poster, er langsiktighet og forutsigbarhet sikret på en bedre måte enn før.

Ingen kommentarer: