fredag 16. desember 2011

Hva mener opposisjonen egentlig om forskningsfond?

Da statsbudsjettet ble lagt fram kom hele opposisjonen med knallhard kritikk av regjeringen fordi den foreslo å erstatte fondsavkastingen med egne budsjettposter i statsbudsjettet. I behandlingen av statsbudsjettet for 2012 har de selv lagt ned det nåværende forskningsfondet, og funnet på en helt ny modell. Her er noen spørsmål opposisjonen burde ha svar på.

1.      Hvorfor fremmer ikke opposisjonen forslag om å opprettholde det eksisterende forskningsfondet, eventuelt å stryke det med 20 milliarder for å få det opp på 100 milliarder fra dagens 80 milliarder?
Kommentar:  Det hadde vært teknisk svært greit å gjøre.

2.      Da statsbudsjettet ble lagt fram kom hele opposisjonen med knallhard kritikk av regjeringen fordi den foreslo å erstatte fondsavkastingen med egne budsjettposter i statsbudsjettet. På denne bakgrunn: Innrømmer opposisjonen med dette at det var nødvendig og riktig av regjeringen å gjøre endringer for å sikre stabilitet og forutsigbarhet i forskningsbevilgningene?
Kommentar:  Hele forslaget er en gigantisk innrømmelse!

3.      Regjeringen begrunnet sitt forslag om endring av fondet med at det var to utfordringer som måtte løses for å sikre langsiktigheten i forskningsbevilgningene: 1) Et varierende (og lavere) rentenivå mellom innskudd og fornyelse av innskuddene, og 2) Manglende pris- og lønnskompensasjon. Opposisjonens forslag møter den første utfordringen. Hvordan skal de møte den andre? Er det dermed riktig å si at opposisjonen har kommet med et forslag som er 50 prosent så bra som regjeringens forslag?
Kommentar:  Opposisjonens forslag innebærer at det kommer 4 milliarder til forskning hvert år, inntil eventuelt en større andel av SPU settes av.

4.      Opposisjonens forslag innebærer at det kommer 4 milliarder til forskning hvert år. Har opposisjonen regnet på hvor mye denne avkastingen taper seg i verdi per år?
Kommentar:  Hvis vi regner en pris- og lønnsstigning på 3,1 prosent, vil tallet være 124 millioner det første året. Det må settes av 4 milliarder ekstra av SPU hvert år for å holde tritt med pris- og lønnsstigningen.

5.      Tirsdag 22/11 uttalte Henning Warloe på Forskerforbundets konferanse at avkastingen i opposisjonens fondskonstruksjon skal prisjusteres. (Han sa for øvrig også at alle poster på statsbudsjettet prisjusteres…). Så vidt jeg kan skjønne er en fire prosent avkasting av 100 milliarder lik 4 milliarder kroner både i år og neste år. Noe annet står det ikke i forslaget. Kan opposisjonen forklare hvordan dette skal gjøres i praksis?  Eller har opposisjonen innført en ny form for prosentregning?
Kommentar:  Hvis vi regner en pris- og lønnsstigning på 3,1 prosent, vil tallet være 124 millioner det første året. Det må settes av 4 milliarder ekstra av SPU hvert år for å holde tritt med pris- og lønnsstigningen.

6.      Opposisjonens forslag innebærer egentlig at man holder av 4 milliarder av de pengene som handlingsreglen tillater at vi fører inn i norsk økonomi til forskning. Hvis opposisjonen fortsatt skal holde handlingsregelen innebærer dette at det må kuttes med 4 milliarder et annet sted. Kan opposisjonen fortelle hvor de har tenkt å kutte 4 milliarder nester år? Jeg regner med at dette er klarlagt. En så stor satsing må vel ha inndekning?
Kommentar:  4 milliarder er mye penger. Velgerne har krav på vite hvor et så stort kutt skal komme…

7.      Opposisjonen har ved en rekke anledninger (også i Stortingssalen) kritisert regjeringen for å øremerke avkasting fra forskningsfondet. I sitt forslag til bruk av avkastingen fra sin konstruksjon foreslår opposisjonen å øremerke midler til grønn teknologi. Jeg tolker dette som et markant linjeskifte fra opposisjonspartiene. Dersom opposisjonen får gjennomslag for sin fikse fondsidé, hvilke andre områder kan vi vente at vil bli øremerket i årene som kommer?
Kommentar:  Kanskje opposisjonen har en grense mellom god og dårlig øremerking.

8.      Opposisjonens forslag innebærer egentlig at man holder av 4 milliarder av de pengene som handlingsreglen tillater at vi fører inn i norsk økonomi til forskning. Også i dag føres 4 prosent av avkastingen fra Statens Pensjonsfond Utland (SPU) inn i økonomien. Hvorfor sier ikke bare opposisjonen at de har blitt enige om å øke forskningsbevilgningene med 4 milliarder kroner på vanlig måte og for eksempel lager en erklæring som sier at de lover å aldri kutte i denne bevilgningen? Det ville vel vært enklere enn å finne opp en helt ny såkalt mekanisme?
Kommentar:  Det er jo strengt tatt det som gjøres i dag… Dersom de mener at en slik erklæring ikke er sterk nok kan de spørres om de stoler så lite på hverandre, eller på seg selv? Og om alle løfter de kommer med i fellesskap fram mot 2013 er tilsvarende lite verdt.

9.  Trine Skei Grande mener at forskningstiltak avskaffes av den rødgrønne regjeringen. Et av tiltakene hun klagde over at vi avskaffet var forskningsfondet. Dette gjentok Grande både på Forskerforbundets konferanse 22/11 og i spontanspørretimen 23/11. Er Grande enig i at det er uheldig å ikke opplyse at opposisjonen faktisk er enig med regjeringen i spørsmålet om å legge ned forskningsfondet?
Kommentar:  Noen i opposisjonen mener de både foreslår å opprettholde det gamle fondet og opprette et nytt. Det er også greit å få avklart.

Regjeringen fremmet forslag om å erstatte forskningsfondets avkasting med ordinære bevilgninger. Opposisjonen kritiserte oss, og så har de kommet etter. Som Kristin Halvorsen pleier å si: 10-0 til oss!

Ingen kommentarer: