onsdag 1. februar 2012

Hvor er opposisjonens drømmeland

Denne uka har jeg en ytring på trykk i Universitas om krise i Europa og Kunnskapsmuligheter. Kort fortalt har den europeiske assosiasjonen for universiteter, i en passe fersk rapport, gått gjennom hvordan krisa i Europa slår ut for høyere utdanning (se også omtale i "På Høyden"). Bildet er dystert: De fleste steder er det kutt, og til dels store kutt. Norge er ett av bare fem land som øker innsatsen for høyere utdanning. Situasjonen er oppsummert i figuren nedenfor. At vi er i stand til å satse på høyere utdanning skal vi være veldig glade for. Men det mest interessante er: Hva mener opposisjonen om dette?

Høyre og lille-Høyre
I hele høst har Høyre (blant annet i Stortingssalen) og lille-Høyre (i avisene) prøvd å skape et bilde av at Norge er et (av få) land som ikke satser på kunnskap. Spørsmålet er: Hvor er disse ideallandene for Høyre og Venstre? Ut fra situasjonen i høyere utdanning, mener jeg vi klart kan slå fast at det stort sett er våre naboland som klarer å holde trykket.

Jeg vet ett svar de kommer til å gi: "Norge er det eneste landet i Norden som ikke har nådd treprosentmålet" (at 3 prosent av BNP skal brukes til forskning og utvikling, FoU). Til det er det følgende å si: Den store forskjellen mellom Norge og våre naboland er at vi har lav FoU-innsats i næringslivet. Dette skyldes først og fremst strukturen i vårt næringsliv (selv om det på ingen måte er noen grunn til å ikke satse!). De offentlige bevilgningene til FoU i Norge er nemlig høye, og omtrent på høyde med våre naboland.

Så da: Hvor er ønskedrømmen: USA? England? Jeg gleder meg til å høre.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hei Kyrre..
Referanse blir gjort til følgende innlegg: http://kyrrelekve.student.no/.

I overnevnte innlegg skriver du at du har overvært endringen fra 2 studentorganisasjoner i Norge, til nå 1 studentorganisasjon (NSO). Men om jeg ikke tar helt feil, så tildeler ditt departement også støtte til en tredje studentorganisasjon? BIS? Hvorfor blir BIS stadig vekk glemt av deg og dine kollegaer?