fredag 17. august 2012

Studentboligbyggingens dilemma

Dagens DN (med en helt usmakelig minileder) illustrerer veldig mange av Studentboligbyggingens dilemmaer. De mest grunnleggende er de følgende:
  • Hvordan får man bygget flest mulig studentboliger? Dagens politikk tilsier at dette gjøres i statlig regi gjennom Studentsamskipnadene med Husbanken som viktig operatør. Dette systemet er avhengig av at regjeringen faktisk bevilger penger. Dette har fungert bra under den rødgrønne regjeringen (Bondevik-regjeringen ga blanke). Alternativet er utbygging basert på markedskreftene. Det har jeg ingen tro på.
  • Hvordan sikre at studentboligene blir billige? Dette gjøres i dag ved at regjeringen bevilger en fast sum for hver enhet (250.000) og at det settes et tak på hvor dyr hver enhet kan bygges for (700.000). Husleie blir enkelt sagt finansiering av differansen. Et godt tiltak for å få til billige boliger er å øke støtten. Men med dagens studentbølge mener jeg det er viktigere å bygge flest mulig.
I dagens DN kommer debatten om disse prinsippene fram:

Universell utforming
Til tross for at Birgit Skarstein selv sitter i rullestol, representerer hun et gammeldags syn som jeg både håper og tror blir borte: tanken om universell utforming handler om særtiltak for bevegelseshemmede. Martin Nielsen i Unge funksjonshemmede (som jeg flere ganger har hatt gleden å samarbeide med) får derimot riktig fram at universell uforming handler om å skape et samfunn for alle. Alle utviklingstrekk tilsier at Martin får rett.
NB: Jeg har blitt gjort oppmerksom på at Birgit Skarstein ikke føler seg riktig gjengitt i DN - heldigvis. Synspunktene jeg her har tillagt Skarstein, skal dermed tillegges journalisten i DN. Et fenomen som heller ikke er helt ukjent i norsk journalistikk.

Tek 10
"Tek 10" er en forskrift som skal innføre (mer) universell uforming. Selv om jeg helhjertet støtter prinsippet om universell utforming, mener jeg det var riktig å gjøre noen justeringer (=unntak) i Tek 10 for studentboliger. Universell uforming må innføres med en viss pragmatisme.

Hvem tjener på dyrere boliger?
Direktør i Studentsamskipnaden i Oslo, Trond Bakke, sier de har regnet ut at det blir 150.000 kroner dyrere per enhet å bygge ut studentboliger dersom de skal følge Tek 10. Hvis jeg skal tippe rått så kommer dette regnestykket fra en entreprenør - de likner i hvert fall veldig på tall jeg har sett fra den kanten tidligere.... Det er mange utbyggere i Norge som ønsker at taket på studentboliger skal økes eller fjernes. Dagens tak på byggekostnadene presser entreprenørene. De er derfor interessert i å framstille dette som så fordyrende som overhode mulig. Jeg tipper tallene er friskt overdrevet.

Fasiten er is i magen
Fasiten på mange av disse spørsmålet er hvorvidt studentsamskipnaden faktisk klarer å bygge ut studentboligere til 700.000 per enhet - selv om det er vanskelig. Til nå har de klart det bra. Også SiO. Jeg ville hatt is i magen.

PS: Toget til Lillestrøm tar 11 minutter (jfr. DN side 20-21).

1 kommentar:

Kent Varmedal sa...

Hvor lenge skal man ha is i magen når dagens utbygging av studentboliger ikke kan holde tritt med økningen i studentkullene?