lørdag 5. juni 2010

Regjeringens karakterbok kommer snart

Studenter og skolebarn får i disse dager karakterboka si. Snart kommer dagspressens karakterer og terningkast for regjeringens innsats. Jeg er ikke helt sikker på om jeg gleder eller gruer meg. Håpet er at journalistene ser det samme som jeg ser:

En positiv sektor
Da Tora Aasland ble utnevnt til statsråd for forksning og høyere utdanning var det en fullstendig tillitskrise innenfor forskning og høyere utdanning. Personlig mener jeg Øystein Djupedal har fått mer pepper enn han fortjente. Men poenget er uansett at situasjonene var svært negativ. Dette har forandret seg. Jeg tror at en av årsakene er at Aasland har lykkes med å ta ledelsen i viktige debatter:
  • Handlingsrom: Aasland satte ned arbeidsgruppen for handlingsrom. Den så nærmere på hvordan pengene ble brukt og hvordan det står til med universitetene og høyskolenes muligheter til å foreta sine egne prioriteringer. Effektene av dette arbeidet er at det har blitt en mer opplyst debatt om hvordan det står til. Dokumentet viser hvor universitetene blir presset på grunn av økte krav utenfra, og hvor de faktisk kan gjøre egene valg. Aasland har hele veien ledet denne debatten - både ved å følge opp, f.eks. midlertidighet og minsket byråkrati. Samtidig har hun utfordret universitetene og høyskolene til å også selv skaffe seg økt handlingsrom.
  • Utdanningsbølgen: Statsråd Aasland var den første som satte de økte ungdomskullene, og dermed økende studenttall, på dagsorden. At den nå omtales som "yngrebølgen" eller "utdanningsbølgen" er et direkte resultat av hvordan Tora Aasland satte dette på dagsorden.
  • SAK (Samarbeid, Arbeidsdeling og (faglig) Konsentrasjon): Når "alle" var enig i Stjernøutvalgets analyse, men "ingen" ønsket tiltakene, var det behov for å iverkesette et nytt prosjekt. "SAK" er svaret: Både politisk og økonomisk har Aasland vært en pådriver for å sørge for at universiteter og høyskoler i fellesskap utvikler robuste miljøer av høy kvalitet, med bedre forskning og undervisning som en konsekvens.
Hva blir karakteren?
Det er nå slutt på usaklige personangrep, og statsråden for forskning og høyere utdanning blir aldri anklaget for å ikke forstå. Tvert i mot er debatten nå preget av en felles forståelse og konstruktive forslag. Det er selvsagt ikke slik at universitetene og høyskolene har sluttet å komme med høye krav om økte bevilgninger. Det hadde både vært utenkelig og uheldig.

Karakterboka kommer sikkert til å si at Tora Aasland ikke er synlig nok. Selv om våre medieanalyser viser at hun er betydelig mer synlig enn før, skulle også jeg ønske at hun hadde blitt enda mer synlig. Og det skal det jobbes med! Men håpet er en karakter basert på hvordan det faktisk ser ut ute i sektoren.

Ingen kommentarer: