onsdag 21. juli 2010

Flere tusen studentboliger på gang

Studiestart betyr at alt for mange nye studenter strever med å finne seg et sted å bo. Dette vises blant annet i ”Studentboligundersøkelsen 2010” fra Norsk studentorganisasjon (NSO). Regjeringen har de siste fem årene hatt en formidabel satsing på studentboliger. Flere tusen studentboliger er i ferd med å bli realisert.

Siden den rødgrønne regjeringen tok over regjeringsmakten i 2005 har den årlige bevilgningen til studentboliger tredoblet seg fra 314 til rundt 1000 studentboliger i året. Siden 2005 har det blitt bevilget midler til 4224 studentboliger. Regjeringen har forpliktet seg til å fortsette å bevilge midler til rundt 1000 nye studentboliger hvert år.

Tusenvis av studentboliger på gang
I mai var det 1523 studentboliger som var under arbeid. I tillegg er det store prosjekter i gang som er hel- eller delfinansiert, der de største er Grønneviksøren i Bergen (rundt 700 studentboliger), Berg i Trondheim (rundt 650 studentboliger), Gimle Studentby i Kristiansand og Vestgrensa II i Oslo (begge med omtrent 200 studentboliger).

Viktig for økonomien
Regjeringen har satset så sterkt på studentboliger fordi det er så viktig for studentenes økonomi. I snitt er forskjellen mellom en studentbolig og en bolig på det private leiemarkedet minst 1000 kroner i måneden. Det tilsvarer mer enn en måneds ekstra studiestøtte.

Jeg har stor sympati for alle dem som strever med å finne seg et sted å bo – de havner i en ubehagelig situasjon. Jeg råder alle til å bruke sosiale nettverk som facebook og gode venner for å forsøke å skaffe seg et sted å bo, samtidig som man står i kø hos samskipnaden. Kanskje må man bo en stund litt lenger unna studiestedet. Heldigvis ser vi at det ordner seg for de aller fleste i løpet av starten på høstsemesteret.

Regjeringen har andre tall en Norsk Studentorganisasjon
Norsk studentorganisasjon (NSO) har offentliggjort ”Studentboligundersøkelsen 2010” i dag. Der er det punkter regjeringen ikke er enige i.

Regjeringen kan ikke gå god for tallene NSO opererer med. Som NSO selv skriver bakerst i sin rapport, bruker de andre tall en både studentsamskipnadene og regjeringen. Det finner vi unaturlig. Resultatet blir at NSO opererer med for lave dekningsgrader.

Regjeringen har ikke noe mål om at dekningsgraden skal være 20 prosent. Regjeringen mener det er helt nødvendig å ta lokale forhold med i betraktning. Det kan være riktig med både høyere og lavere dekningsgrad. Antall internasjonale studenter og det private leiemarkedet på stedet påvirker behovet for studentboliger.

Ikke enig med Norsk Studentorganisasjon
Det er helt uaktuelt for regjeringen å fjerne kostnadsgrensa for bygging av studentboliger. Uten å sette tak på hvor dyrt samskipnadene kan bygge, kan vi ikke være sikre på at studentene får tilgang til billige studentboliger. Regjeringen vil derfor fortsette å sørge for at studentboligene bygges billig, men med moderne krav til miljø- og energieffektivitet samt tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.

Dagens situasjon:
Per mai var det 1523 studentboliger under arbeid.

Studentboliger klare for innflyttning høsten 2010:
o Studentsamskipnaden i Østfold i Fredrikstad
o Studentsamskipnaden i Tromsø
o Studentsamskipnaden i Stavanger (2 boligkompleks)
o Studentsamskipnaden Stord/Haugesund i Haugesund
o Studentsamskipnaden i Bergen
o Studentsamskipnaden i Trondheim
o Studentsamskipnaden i Telemark i Porsgrunn.

Noen store prosjekter på gang som er helt eller delvis finansiert:
o Grønneviksøren i Bergen (om lag 700 HE)
o Berg i Trondheim (om lag 668 HE)
o Gimle Studentby i Kristiansand (203 HE)
o Vestgrensa II i Oslo (om lag 200 HE)

Mer om ”Studentboligundersøkelsen 2010” og NSOs synspunkter:
Regjeringen kan ikke gå god for tallene når NSO bruker andre tall en både studentsamskipnadene og regjeringen. Resultatet blir at NSO opererer med for lave dekningsgrader.

NSO opererer også med vurderinger om at det vil være 80 000 flere studenter i 2013 enn i dag. Siden Stortingsmelding 44 (2008-2009) ”Utdanningslinja” ble lagt fram har regjeringen revidert sine anslag for studentveksten. Dagens anslag antar en vekst på 17 000 studenter som skyldes større ungdomskull fram til 2013. I tillegg kan det komme en økning på ytterligere 16 000 studenter dersom det vil være en fortsatt vekst i studietilbøyeligheten.

4 kommentarer:

Anne Karine Nymoen sa...

Hei Kyrre!

Vi sier ingenting om at vi ønsker å fjerne kostnadsgrensene. Dette var et mål for NSU og StL, men i NSO har vi ingen politikk på dette (foreløpig i hvert fall), og vi har heller ikke sagt at det er noe vi ønsker.

Vi har heller ikke sagt at regjeringen har et mål om 20% dekningsgrad, men at vi i NSO har et slikt mål. Jeg er helt enig med deg i at det er store lokale forskjeller - mange steder er det reelle behovet langt større enn 20%.

Grunnen til at vi regner annerledes enn dere er rett og slett at vi mener våre tall er mer realistiske. Det er ikke realistisk å regne 2,5 studenter på en familieleilighet og 2 på en parleilighet, fordi veldig mange deler med partnere som ikke er studenter. Målet er ikke å kartlegge hvor mange som bor i boligen, men hvor mange studenter som bor der.

Når det gjelder tallene i Utdanningslinja så har du helt rett, vi har ikke fått med de justerte prognosene. Vi skal legge ut en kommentar om det på nettsidene våre. Men poenget er det samme - vi venter en studentvekst, og dermed også en økning i behovet for studentboliger.

Ellers er vi godt fornøyd med regjeringens arbeid med studentboligbygging og med målsettingen om å bygge 1000 boliger årlig. Det er også vårt krav for statsbudsjettet 2011. På sikt mener vi imidlertid at det vil være naturlig å øke dette måltallet, i og med at behovet er så stort.

Kyrre Lekve sa...

Dere skriver på side 4 i undersøkelsen (under "Hvor mange hybelenheter mangler?"), andre avsnitt:
"NSO mener de viktigste virkemidlene for å sikre bygging av studentboliger er å fjerne kostnadsgrensa for studentboliger, samt å øke tilskuddet per hybelenhet HE)."

Dere har helt rett i at dere ikke skriver at regjeringen har mål dekningsgrad på 20 prosent, men dere har for eksempel formuleringen "Dette er også et uttalt mål for politikere både i posisjon og opposisjon." Dere skriver også at "studentsamskipnadene er langt unna å nå målet om 20% dekningsgrad". Alt dette er med på å skape et inntrykk av at det fins et slags offentlig mål. Det er også slik det refereres i media, og gjerne det vi bli konfrontert med. Vi har derfor behov for å presisere at vi ikke har et slikt mål, og det derfor blir urimelig å skulle måle oss opp mot det.

Men ellers er vi jo stort sett enige og jobber for at flest mulig skal få studentbolig!

Anne Karine Nymoen sa...

Du har rett, min feil. Noen ting har blitt med over fra NSU- og StL-tiden. Det er ikke bare lett å starte en ny organisasjon :) Hovedpoenget er i hvert fall at vi ønsker at det skal bygges flest mulig boliger - og der har vi jo som du sier et felles mål.

Anonym sa...

Good brief and this mail helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.