fredag 25. mars 2011

Her er SVs næringspolitikk

Jeg vet det er nerdete, men jeg hører til dem som kan bli skikkelig glad av en NOU (Norges offentlige utredninger). Nærmere bestemt 2011:3 Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet.

Liv Signe Navarsete var raskt ute med å hevde at dette var deres politikk. Jeg tror det handler om at dette er en NOU som handler om forhold ute i landet. Dagens Næringsliv var omtrent like raske til å hevde at denne utredningen innebar et brudd med all politikk Senterpartiet tradisjonelt har stått for. Jeg mener den representerer SVs framtidige næringspolitikk. 
Det viktigste denne NOU'en gjør er å være den første som omhandler kompetansearbeidsplasser med et samla blikk. Og den sier endel ting veldig klart:
  • Globaliseringen driver fram kravene til økt kompetanse i Norge. Vi kan aldri konkurrere på pris - vi må konkurrere på kunnskap.
  • Kunnskapsnivået i Norge øker. Sterkt. Men den er skjevt fordelt. Andelen med lang høyere utdanning er 12 prosent i hovedstadsregionen mot 2 prosent i spredtbygde regioner.
  • Det er mye omstilling. Hvorvidt omstillingene lykkes avhenger av om man klarer å lage nye kompetansearbeidsplasser.
  • Og det som er bra: Der det kommer nye kompetansearbeidsplasser, kommer det også annen økonomisk aktivitet.
Og så innholder NOU'en noen overraksende ting: Det er i hovedstaden vi reiser langt for å jobbe. Jeg reiser en time til jobb. Hver vei. Det gjør de ikke på landet.

Hvor lykkes, og hvor vil det lykkes?
Det er noe å hente for de aller fleste. Det er kritiske blikk på utviklingen mange steder. Mine inntrykk er for eksempel:
  • Forholdene ligger ekstremt godt til rette for utvikling av kompetansearbeidsplasser i hovedstadsregionen. Det er nesten overraskende at ikke forskjellene mellom univeristeter og høyskoler i Oslo og resten av landet er enda større.
  • Trondheim er en slags underyter. Til tross for et meget sterkt teknologisk miljø er ikke regionen spesielt god til å ta i mot nyutdannet arbeidsplass eller å sette ledige hender inn i nytt, utviklende næringsliv.
Det er dette vi skal leve av
Løsningene utvalget forslår kan sikkert, og vil sikkert, bli diskutert. Men jeg mener prinsippene i det de foreslår er veldig riktige:
  • Kompetansemiljøer må knyttes sammen med arbeidsplasser
  • Virkemidlene må innrettes slik at hodene og stedene møtes og forsterker hverandre
  • Infrastruktur må legges til rette i hele landet.
Når du er ferdig med denne glimrende NOU'en, er det verdt å lese Richard Floridas tanker.

Ingen kommentarer: