lørdag 26. mars 2011

(Tilgangen til) (høyere) utdanning er ideologi

I går skrev jeg om en veldig fornuftig NOU om kompetansearbeidsplasser i hele landet. Tilgangne til høyere utdanning henger nøye sammen med komeptansearbeidsplasser og hvordan vi har det i landet. Sånn ser det ut:

Som vi lett ser er det en nær sammenheng mellom det å ha høyere utdanning og økonomisk utviklingen - her av kompetansearbeidsplasser.

I tillegg til økonomisk utvikling, har utdanning veldig mye å si for den enkeltes utvikling. Vi vet at selvutvikling på arbeidsplassen henger sammen med høyere utdanninng. De som har utdanning fra før tar også mer etter- og videreutdanning.

Vesntresida har alltid kjempet for å gi flere kunnskap - demokratisering av kunnskap. Tidligere har det vært retten til grunnskole, senere rettet til videregående skole. I vår tid handler det om å gi tilgang til høyere utdannig til dem som har evne og vilje. Jeg mener ikke at alle skal ha høyere utdanning. Vi har bruk for flere med fagutdanning, og vi har bruk for flere med fagskoleutdanning. Men ut fra NOU'en om kompetansearbeidsplasser er det liten tvil om at høyere utdanning er nøkkelen.

1 kommentar:

Lisbeth Holm sa...

Bra innlegg - kort og godt!