onsdag 6. juli 2011

Tre års ulovlig skolefravær for Høyre

I dag presenterte Høyre sine visjoner for skolen. Mens de i begynnelsen av 2008 var mest opptatt av å si hvor ille det var i norsk skole, har de nå kalt sitt kapittel 6 for "Alt avhenger av læreren". Høyre lover å satse på læreren. De konkrete forslagene ser ut til å være å gi lærerne mer/forskjellig lønn (en mulighet staten faktisk hadde før Høyres egen Kristin Clemet fjernet den) og femårig lærereutdanning. Ellers prøver Høyre som vanlig å være mer sosialdemokratiske enn sosialdemokratene selv. Men først og fremst er dokumentet overhodet ikke oppdatert på hva som har skjedd i skolepolitikken de siste tre år. Av hensyn til Høyre skal jeg gi et kort sammendrag:
  • Våren 2009 la regjeringen fram en ny Stortingsmelding: "Læreren. Rollen og utdanningen" (St.meld.nr.11 (2008-2009). Som en konksekvens av denne ble det fra høsten innført en ny, todelt Grunnskolelærerutdanning (GLU). En for trinn 1-7 og en for trinn 5-10.
  • Regjeringen jobber med å innføre et oppfølgingsår for nyutdannede lærere.
  • Det er opprettet over 1000 flere studieplasser for lærere
  • Det har vært iverksatt en stor rekrutteringskampanje (og partnerskap) - GNIST
  • Søkningen til lærerutdanningene har økt med 50 prosent de tre siste år.
  • Finansieringen av lærertudanningen ved høyskoler og universitet er styrket, voksende til over 100 millioner
  • Det er innført avskrivingsordninger for lærere med mastergrad i språk og MNT-fag (Matematikk, Naturfag og Teknologi)
  • Det er innført Lektor II ordning i skolen for å få inn folk med teknisk kompetanse, selv om de formelt ikke er lærere
  • Og regjeringen har satt i gang gjennomgang av resten av lærerutdanningene.
Vi må notere oss tre års ugyldig fravær for Høyre. Dersom de lover å følge bedre med videre, er de velkommen tilbake.

1 kommentar:

Bente M sa...

Det ser ut som om skolepolitikken i Norge og Sverige ligger omtrent på samme nivå...det forvirrede. Et steg hit og et steg dit...