fredag 27. april 2012

På jobbjakt

Den 7. mai gikk jeg av som statssekretær i Kunnskapsdepartementet etter eget ønske. Nå er jeg rett og slett på jakt etter ny jobb. Det er bare å ta kontakt på klekve (at) gmail.com.

Min idealjobb er i skjæringspunktet mellom forskning/forskningsledelse/forskningsadministrasjon, politikk og samfunn. Idealjobben har mye strategisk innhold. Jeg kunne også gjerne begynt å lede mennesker mer direkte enn jeg har gjort hittil i karriereren.

Så, for den som er interessert, her er mer om meg:

Hvem er jeg?
Jeg er en 44 år gammel (f. 1968) gift tobarnspappa fra Nesodden utenfor Oslo.

Fra 2007 har jeg vært del av politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. Først som politisk rådgiver for forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, og fra 2009 som statssekretær. Våren 2011, fram til 7. mai, har jeg vært statssekretær for Kristin Halvorsen i samme posisjon.

Fra 2004 til 2007 arbeidet jeg i Abelia, kunnskaps- og teknologibedriftene i NHO. Der var jeg næringspolitisk rådgiver med ansvar for forskningspolitikk og med mye arbeid knyttet til formidling, media og lobbyarbeid.

I 2001 avsluttet jeg doktorgraden i biologi ved Universitetet i Oslo. Forskningen til doktorgraden og påfølgende post doc arbeid har handlet om diversitet hos saltvannsfisk.

Hva kan jeg?
’Potet’ er den beste betegnelsen på meg. Jeg er opptatt av, og interessert i mange ulike fagfelt.   

Jeg er utdannet biolog, og er glad i forskning. Jeg savner egentlig å bruke hodet så intenst og så i dybden som man kan gjøre som forsker.

Politisk arbeid har vært en viktig del av mitt liv. Fra 1988 til 1997 hadde jeg mer eller mindre kontinuerlig verv innenfor Sosialistisk Ungdom (SU) og Sosialistisk Venstreparti (SV), blant annet som leder SU og i leder av SVs utenrikspolitiske utvalg. Jobben som statssekretær har gitt en unik innsikt i politiske beslutninger.

Som statssekretær har jeg hatt ansvar på vegne av, og i samarbeid med statsråden, for alle deler av politikken innenfor forskning, høyere utdanning, studentvelferd og livslang læring. Jeg har vært veldig tett på all politikkutviklingen innenfor hele feltet, både som politisk rådgiver og som statssekretær. Oppsummert vil jeg si at mine strategiske evner og evner til kommunikasjon har blitt utfordret, men at det har fungert på en god måte.

De forskjellige dimensjonene i jobben kan for eksempel beskrives på denne måten:
  • Politisk og strategisk lederskap for politikkutvikling: I arbeidet med de aller fleste Stortingsmeldingene i perioden 2007-2011 har undertegnede, sammen med statsråden, drevet det strategiske politiske lederskapet for politikkutviklingen. Disse stortingsmeldingene inkluderer Stortingsmeldingen om kompetanse («Utdanningslinja»), om den nye grunnskolelærerutdanningen («Læreren – Rollen og utdanning»), Forskningsmeldingen «Klima for forskning» og stortingsmeldingen om sosial- og helsefagutdanningene («Utdanning for velferd»). I disse meldingsarbeidene har mitt ansvar vært å utvikle ny politikk i det daglige i samarbeid med embetsverk som kan komme fram til politisk beslutning.
  • Budsjettarbeid: Jeg har hele tiden hatt det praktiske ansvaret for statsbudsjettarbeidet for statsråd Aaslands felt, både som politisk rådgiver og statssekretær. Det innebærer både utforming av fagbudsjettene i samarbeid med embetsverket, men også for å utforme forslagene til prioriteringer for statsråden. 
  • Forankring og kommunikasjon med Storting og partigrupper: I en koalisjonsregjering utgjør forankring med regjeringens partigrupper på Stortinget et betydelig arbeid. Dette har vært mitt ansvar.
  • Utadrettet profilering: Jeg har hele tiden hatt ansvar for statsrådens utadrettede profil. Hovedvekten har vært på å bygge en profil preget av troverdighet og seriøsitet, som har gitt statsråden en svært god posisjon innad i sektoren som omhandler forskning og høyere utdanning.

Hva er mine personlige egenskaper?
Jeg har lett for å samarbeide med andre og har stor simultankapasitet. Dette har vist seg i praksis ved at jeg er involvert i mange forskjellige prosjekter med ulike personer. Jeg er selvstendig og effektiv, og jeg liker utfordringer.

Hva slags arbeid søker jeg?
Jeg er først og fremst ute etter en stilling som er utfordrende og som innebærer utvikling. Etter en ganske lang periode knyttet tett opp mot politiske beslutninger søker jeg meg noe bort fra direkte arbeid i forhold til politiske myndigheter. Jeg ønsker gjerne å få brukt mine strategiske evner. Jeg trives også godt med å jobbe med, og lede mennesker. Jeg ønsker gjerne å utvikle mine direkte lederegenskaper.

Jeg er å få tak i på klekve (at) gmail.com

Ingen kommentarer: