lørdag 14. april 2012

Skidronninger og mattedronninger

Det er stort behov for å styrke realfagene (eller MNT-fagene: Matematikk, Naturfag og Teknologi). Mange forslag kommer opp. Ett av forslagene er å lage egne eliteskoler for realfag (eller som FrP sier: "statlige" eliteskoler for realfag). Egne "eliteskoler" modellert etter Toppidrettsgymnasmodellen høres besnærende ut, men er riktig svar på feil spørsmål.

Det store skiftet vi må få til for MNT-fagene handler om å løfte over hele fjøla - det handler ikke om å løfte fram noen få spisser, slik som det gjør for toppidrettsgymnasene. Det handler ikke om å få fram noen får skidronninger som Marit Bjørgen. Det trengs en fundamental endring i MNT-fagenes plass i det norske samfunnet: Det er lenge igjen før erkjennelsen har sunket inn om at MNT-fagene er grunnlagsfag for veldig mye annet. MNT-fag må bli nyttige og populære verktøy for både lærere, biologer og ingeniører.

I framtida kommer vi ikke til å trenge noen få, briljante realister. Vi kommer til å trenge mange. Dessuten kommer vi til å trenge mange som er trygge på realfag som skal utdanne kommende realister. Da er ikke eliteskoler svaret - alle skoler i Norge bør være realfagsskoler!

Ingen kommentarer: