lørdag 10. oktober 2009

Hvordan forstå Soria Moria 2 for forskning og høyere utdanning

Forskning og høyere utdanning er områder det alltid vil være nødvendig å sloss for å få gjennomført politikk. Grunner er enkel: Det er ingen som dør om vi ikke forsker. Det er er ingen som kan se at forskning ikke blir gjort. Folk vil fortsatt ha jobb selv om de ikke kommer inn på høyskolen de vil eller universitetet de ønsker. Det krever derfor innsats for å fremme forskning og høyere utdanning i kamp med presserende og synlige saker.

I årene som kommer er det særlig to utfordringer som må møtes:
Flere i høyere utdanning: I løpet av de neste 10 årene vil det kunne komme opp mot 50.000 flere studenter til høyskoler og univeristet. De må få plass samtidig som kvaliteten økes.
Fortsatt forskningsvekst: Den gode veksten som har vært i forskning må fortsette.

Hvordan passer Soria Moria inn i dette bildet?

Det er mange typer formuleringer i Soria Moria 2:
  • Dersom det står konkrete og forpliktende formuleringer, kan man regne med at tiltakene blir gjennomført. Men man kan kan ikke være sikker. For det første klarer ingen regjering å gjennomføre alt de setter seg fore. For det andre er det motstridene interesser. Tiltak som ikke har noen advokater kan risikere å ikke bli gjennomført.
  • Positive, men ikke konkrete formuleringer: Disse må forstås som grunnlag for å få gjennom politikk. At saken er omtalt i Soria Moria er nærmest en forutsetning for å kunne få saker gjennom i regjeringen som helhet.
  • Saker som ikke står omtalt vil være svært tunge å få gjennom.
Innefor forskning og høyere utdanning er det få tallfestede og konkrete løfter. Derimot er det gode generelle formuleringer både innenfor høyere utdanning (for eksempel å øke antall studieplasser og å øke basisbevilgningene) og forskning (for eksempel å øke bevilgningene i tråd med forskningsmeldinga og å lage en plan for å redusere midlertidigheten i akademia). Når det gjelder områder som ikke er med er det bare ett som er viktig: forslaget om å utvide studiestøtten til 11 måneder. Ungdomspartiene og studentorganisasjonene gjorde en sterk innsats og fikk det inn i alle partiprogrammene bortsett fra FrPs (og Aps formulering viste seg å ikke være helt til å stole på heller). Likevel nådde ikke saken opp i regjeringsforhandlingene. Det er bare å være ærlige - det vil ikke bli lett å få gjennom dette forslaget i neste periode. Det kan være nødvendig å endre strategi for å bedre studiefinansieringen.

Jeg tror det grunn til å feire de gode formuleringene i Soria Moria 2, framfor å grave oss ned i den ene saken som ble tapt. Regjeirngsplattformen innebærer et godt grunnlag for å jobbe videre med forskning og høyere utdanning i neste periode. Det må fortsatt kjempes for hver krone, men det er ingenting som stopper oss.

1 kommentar:

Anonym sa...

veldig interessant, takk