onsdag 14. oktober 2009

Fakta og myter om statsbudsjett 2010 innenfor forskning og høyere utdanning

Statsbudsjettet innenfor forskning og høyere utdanning har fått en usedvanlig negativ mottakelse - mer enn det er grunnlag for. Det er tre hovedområder som må prioriteres i statsbudsjettet:

1. Et godt forskningsbudsjett
Her er det levert et meget bra budsjett: Økning på 1,7 mrd, Offentlig BNP-andel på 0,97
Det har vært levert gode budsjetter på forskning over flere år. Også i år var veksten meget sterk. Det er heller ingen som faktisk har kunnskap om feltet som har utfordret regjeringen på forskningssatsingen (Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Trine Skei Grande (og Klassekampen) har alle sausa sammen forskning og høyere utdanning.). To positive tiltak er 350 millioner i økning til klimaforskning og dobling av midlene til vitenskaplig utstyr fra 140 mill i 2010 til 280 mill fra 2011.

2. Et budsjett for høyere utdanning som har prioritert studieplasser.
For universitetene og høyskolene har hovedprioriteringen vært å skaffe plass til nye studenter. Det brukes det i overkant av 300 millioner på. I tillegg brukes det 100 millioner på bedre lærerutdanning og 50 millioner på samarbeidstiltak mellom læresteder. Problemet er at hovedkravet fra sektoren har vært økte rammebevilgninger uten noen binding (basisbevilgning). De har hatt et krav på 1 milliard til dette formålet. Da er det misnøye med å få midler som er øremerket.

3. Et budsjett for studentvelferd på det jevne
Det var ikke lovt 11 måneders studiestøtte i Soria Moria 1, og alle i sektoren har visst at det ”neppe” ville komme i dette statsbudsjettet. Her skyldes tydeligvis mye av misnøyen at dette kravet heller ikke nådde fram i forhandlingene om Soria Moria 2.
Har det kommet 1000 nye studentboliger og prisjustering av studielånet.

Sterke reaksjoner
Styrken på reaksjonene fra sektoren mener jeg det ikke er grunnlag for. Forskning er en desidert vinner, og det brukes betydelige midler til universiteter og høyskoler. Å ikke øke noe er ikke det samme som å kutte....

4 kommentarer:

Anne Karine Nymoen sa...

Når dere gir så mye øremerkede midler, så tvinger dere jo institusjonene til å kutte... Problemet er jo at alle de øremerkede tiltakene krever egenfinansiering over basis, og dermed må institusjonene kutte i annen virksomhet. Erfaringsmessig går det ut over studentene – vi har sett det før, og vi vil antakeligvis se det igjen som en konsekvens av 2010-budsjettet. Og selv om dere øker kapasiteten ved å bevilge midler til nye studieplasser, så gjør dere ingenting for å øke kvaliteten i utdanningen. Derfor er det et katastrofalt dårlig budsjett for høyere utdanning.

Når hele sektoren er samstemte i hovedkravet om økte basisbevilgninger, hvordan kan dere ignorere det helt?

Anonym sa...

I will not concur on it. I assume nice post. Specially the designation attracted me to read the whole story.

Anonym sa...

Good fill someone in on and this post helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.

Anonym sa...

Well I to but I about the list inform should secure more info then it has.