mandag 20. desember 2010

Hvor langt er det mellom Molde og Kristiandsund?

Hva er det egentlig vi ønsker oss fra et lokalsykehus? Hva er det vi ønsker oss fra en legevakttjeneste? Hvor langt unna syns vi det er forsvarlig å dra for å føde? Hvor mye utstyr skal det være i en ambulanse? Hva skal vi bruke helikopter til? Hva slags legekontor skal vi ha hos fastlegen?

Dette er noen av tingene jeg er opptatt av når det gjelder mitt eget forhold til sykehusdebatten. For mitt eget vedkommende er virkeligheten slik at det er kort vei til fastlegen på dagtid. Er det blod og brudd involvert er det rundt 35 minutter å kjøre til legevakt i Ski. Er det mer alvorlig er det 56,8 km (og "ca 44 min" i følge Gule Siders kart) til Ahus, som jeg tror er mitt sykehus denne uka. Er det skikkelig alvorlig er helikopterturen til Ullevål svært kort. Alt i alt syns jeg det hele er ganske greit. Kanskje er jeg litt bekymret for hva som skal skje om jeg trenger ambulanse. Da må den først komme hit, og så kjøre dit. Og om vi skulle rote oss til å få flere barn, brukte den forrige bare 1 time og 12 minutter. Men det burde også holde. Med et nødskrik.

Jeg tror dette er de debattene den enkelte av oss egentlig er i stand til å reflektere over på en god måte. Ett hovedproblem i sykehusdebatten er at vi ikke får muligheten eller har noen naturlig arena å ta den type debatter.

Samtidig er det heller ingen som "får lov" til å diskutere det store bildet. Det å trekke de strukturelle konsekvensene av hva folk trenger - både objektivt og subjektivt - burde gjøres i en åpen prosess på nasjonalt nivå. Det kommer ikke til å hindre at det blir bråk og misnøye. Men det bør gjøres på nasjonalt nivå. Dagens løsning er ikke udemokratisk. Spørsmålet er om det representative demokratiet vi har i de regionale helseforetakene fungerer. Det virker som det skaper en "ekspertmening" stilt opp mot en "folkemening", der de førstnevnte mener de sistnevnte ikke har kompetanse, mens de sistnevnte mener de førstnevnte er arrogante og fjernt fra virkeligheten. Resultatet kan fort bli at vi får for mange middels gode sykehus omgitt av en for svak infrastruktur (ambulanse, helikopter etc.).

En vanskelig debatt, men problemet er vel først og fremst mangelen på en reell og skikkelig debatt.

Det er 70,5 km mellom Molde og Kristiandsund, og "ca. 59 min".

1 kommentar:

Karen sa...

Ja, og hadde denne saken bare vært et spørsmål om innbyggerne i Kr.sund eller Molde hadde man lett kunne hatt et sykehus i en av byene, og vært fornøyd. Nå er det slik, at for de av oss som bor på øyene rundt Kr.sund tar det helt opp til halvannen time å komme seg til Kristiansund. Legg til en time til for å komme seg på sykehuset i Molde, og man snakker om en reisetid på 2,5 timer. Og det er hvis alt klaffer... 2,5 timer kan fort være forskjellen på liv og død i akuttsituasjoner.

Når det er sagt, er jeg personlig tilhenger av et felles sykehus, som hadde blitt plassert mellom byene, slik at avstanden ble mer fordelt mellom alle de tilknyttede kommunene til disse byene. For overordnet sett ser jeg argumentet om at små fagmiljø skaper utfordringer, både kvalitetsmessig og ikke minst rekrutteringsmessig.

Men man skal aldri undervurdere fogderistriden i M&R...