lørdag 25. desember 2010

De store vitenskapsspørsmålene

2011 skal bli "Vitenskapsåret". Universitetet i Oslo fyller 200 år, vi har bak oss et år med "Hjernevaskdebatt", og regjeringen har tenkt å legge fram en ny forskningsmelding i 2013. Da er det ideelt å bruke 2011 til å stille de store spørsmålene om vitenskapens plass og rolle i samfunnsutviklingen. I 2012 må vi plukke ned alle luftige ideer og lage konkret politikk som skal inn i en forskningsmelding. Men i året som kommer kan vi stille de store spørsmålene, uten nødvendigvis ha de fiks ferdige svarene.
I 2011 bør vi stille spørsmål som: Kan vi stole på vitenskapen? Det handler om hva som skiller vitenskap fra politikk, hva som skal til for at noe er "sant", hvordan juks avdekkes, og om hvorfor det ikke slik at flertallet og mindretallet i en vitenskaplig uenighet ikke har krav på likeverdig spalteplass. Hva skal vi leve av etter oljen (som Forskerforbundet har tatt inititativ til å diskutere)? eller kanskje enda viktigere: Hvordan skal vi sørge for å ta med oss det vi er gode til inn i framtida? Vi må spørre hva et moderne universitet skal være - slik blant annet Knut Kjeldstadli har gjort gjennom boka Akademisk Kapitalisme. Kort sagt, 2011 bør brukes til å stille spørsmål om hvordan kunnskap, utdanning, forskning - vitenskap - skal brukes til å forme framtida. Kunnskapsdepartementet har laget egen nettside om Vitenskapsåret 2011, der mest mulig at dette skal komme fram. Gode spørsmål er velkomne...

Ingen kommentarer: