mandag 16. mai 2011

De vanskelige dialogene

I medlemsavisa "Fontene", på Fontenes nettsider og på andre steder i hyperspace, har både barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer hisset seg opp til de store høyder over hva de mener Kunnskapsdepartementet har foreslått om endringer av helse- og sosialutdanningene. Det hele har gått så langt at statsråd Tora Aasland måtte gå ut og presisere at ingen avgjørelser er fattet.

Dynamikken er interessant, og den sier litt om hvor vanskelig dialog er noen ganger. Bakgrunnen for all støyen var et diskusjonsnotat som Kunnskapsdepartementet la fram for en bredt sammensatt gruppe fra FO . Notatet innholdt blant annet mulige andre måter å organisere utdanningen innenfor "FO-området". Det var aldri på noe tidspunkt framlagt som noe annet enn et grunnlag for diskusjon. Etter møtet har forskjellige representanter fra FO brukt alle tenkelige kanaler på å spre at Kunnskapsdepartementet har foreslått å legge ned vernepleierutdanninga, og det har vært tatt i bruk meget sterke ord.

Hensikten med et diskusjonsnotat er selvsagt å få til diskusjon. I så måte var forsøket fullstendig mislykket. Utgangspunktet for diskusjonen (og for hele arbeidet med revidering av helse- og sosialutdanningene) er at det ikke (lenger) er samsvar mellom utdanningene som gis og de kompetansebehovene som eksisterer i samfunnet. Hvordan disse kunnskapsgapene skal fylles har vi ikke blitt noe klokere av. I stedet har all tid vært brukt til å forklare FO hva vi ikke har foreslått.

Det er selvsagt mulig at det beste svaret på utfordringene innenfor helse- og sosialutdanningene er å gjøre ingenting. Men jeg tviler. Utfordringene blir å få de riktige diskusjonene opp på bordet. Det må vi tydeligvis gjøre på en annen måte neste gang.

1 kommentar:

Cato Brunvand Ellingsen sa...

Hei Kyrre
Flott at du bruker bloggen din også til denne viktige saken. Jeg er dog litt usikker på hva du egentlig prøver å si. Innlegget kan tolkes som en kraftig kritikk til FO som prøver å ødelegge Kunnskapsdepartementets forsøk på dialog. At FO bare er ute etter å bevare, ikke utvikle. Bruk av uttrykk som "hisset seg opp til de store høyder", "gått så langt", "brukt alle tenkelige kanaler" tyder på at det er dette du vil ha frem. Jeg er helt enig i at dynamikken i dette er interessant. Dere legger frem et diskusjonsnotat med tre foreslåtte modeller. Vernepleierutdanningen er ikke inkludert i noen av dem. Vernepleierutdanningen som helseprofesjon er ikke nevnt med et ord. Omtalen av vernepleierutdanningen er svært selektiv i notatet. Hvordan hadde man egentlig tenkt at dette skulle være et godt grunnlag for dialog? Alle som jeg har snakket med som har lest dokumentet har konkludert med at her er KD på vei til å fjerne hele utdanningen. For meg er dette en underlig måte å starte en dialog på. Spesielt om det dere nå sier medfører riktighet; at dere ikke på noen som helst måte har tenkt å legge ned vernepleierutdanningen.

Jeg velger dog å tolke innlegget ditt på en annen måte. At dere nå er klar for å diskutere hvordan utdanningene kan bidra til å dekke behovene i tjenestene. Hvordan vernepleierutdanningen skal styrkes slik at den fyller sitt samfunnsmandat på en enda bedre måte. Jeg velger å tolke det du skriver som en invitasjon til en ny start. den invitasjonen tar jeg gjerne i mot.

FO er tydelige på behovet for styrket kompetanse i tjenestene. Som leder for vernepleierne i FO har jeg sett frem til meldingsarbeidet med stor forventning. Endelig skulle man gjøre en grundig analyse av kompetansebehovene i tjenestene til blant andre personer med utviklingshemning og andre med kognitiv funksjonsnedsettelse. Dette er det stort behov for. Det er behov for å se på hvordan yrkesutøverne kan bli bedre rustet til å møte samfunnets behov. Hvordan yrkesutøverne skal bli bedre til å samhandle i møte med komplekse utfordringer. Endelig skulle man få en grundig gjennomgang av vernepleierutdanningen.

Vernepleierutdanningen har utviklet seg med endringer i samfunnet og det ligger godt til rette for at utdanningen skal bli en viktig brikke for realisering av samhandlingsreformens mål. Samtidig er det selvsagt at både utdanningssytemet og vernepleierutdanning trenger forbedring og utvikling. denne diskusjonen er godt i gang i de vernepleiermiljøene jeg kjenner til. Det er synd om dere ikke har fanget opp disse diskusjonene, og jeg kan love deg at vi da skal bli bedre på formidlingen av dette i tiden som kommer. Vi har allerede avtalt flere dialogmøter med KD i tiden som kommer. Bli gjerne med på disse.

Så; la oss fortsette med dialog. La oss sammen bidra til at vi har utdanninger som er godt rustet til å møte morgendagens behov.

PS! Ikke bare du som blogger om meldingen (http://vernepleieren.wordpress.com/2011/04/13/din-vernepleierhistorie/) og dynamikken i debatten (http://vernepleieren.wordpress.com/2011/04/16/velferdkd-dep-no/).

Hilsen Cato B Ellingsen